Omslag

Handbok om miljö- och hälsoskydd för kommunala beslutsfattare

Medverkande
Tarja Hartikainen
Publiceringsdatum
Beskrivning
Miljöhälsovårdens mälsättning är att genom lagstiftning trygga möjligheten till en hälsosam och trygg livsmilö för alla kommuninvånare.
Publiceringsdatum
Filstorlek
663 kt
Antal sidor
17
Utgivare
Finlands Kommunförbund