Beskrivning
Riktlinjer för bildningen är Finlands Kommunförbunds bildningspolitiska program, där riktlinjerna för Kommunförbundets centrala mål inom bildningspolitiken dras upp fram till 2030.

Med hjälp av bildningstjänster bygger man upp en stark grund för ett gott liv runt om i landet och stöder lokal samhörighet och trygghet. Kommunförbundets styrelse godkände politikprogrammet 19.9.2019.
Publiceringsdatum
Filstorlek
3546 kB
ISBN
978-952-293-653-0
Antal sidor
24
Utgivare
Kommunförbundet