Kommunekonomin i de stora reformerna - vad bör kommunerna veta inför förändringarna?

Medverkande
Korhonen Minnamaria & Vuorento Reijo (red.)
Publiceringsdatum
Beskrivning
Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet överförs från kommunerna till välfärdsområdena från början av år 2023. År 2024 överförs ansvaret för arbetskrafts- och näringstjänsterna från staten till kommunerna.

De kommande förändringarna hör till de största i kommunernas historia, och det är svårt att noggrant bedöma deras konsekvenser för kommunerna och den kommunala ekonomin. Trots att rollerna byts är kommuninvånarna fortsättningsvis desamma, och kommunerna finns fortsättningsvis till för kommuninvånarna.

En förutsättning för att man ska lyckas skapa fungerande kontaktytor är att samarbetet mellan staten, kommunerna, välfärdsområdena och de övriga aktörerna löper smidigt.

Målet med den här publikationen är att skapa en helhetsbild och erbjuda ett omfattande infopaket om de kommande ändringarna. Framför allt är syftet att erbjuda kommunerna stöd när de förbereder sig för sin nya roll som livskrafts- och bildningskommuner.
Publiceringsdatum
Filstorlek
2,3 Mt
ISBN
978-952-293-830-5
Antal sidor
48
Utgivare
Finlands Kommunförbund