Vad en kommunal beslutsfattare bör veta om välfärds- och bildningstjänsterna

Medverkande
Kommunförbundet
Publiceringsdatum
Beskrivning
Informationspaket om kommunernas välfärds- och bildningstjänster

Handboken är ett allmänt informationspaket om kommunernas bildningsväsende och grunderna för organiseringen av tjänsterna. Publikationen riktar sig till förtroendevalda och innehåller aktuella teman och den viktigaste lagstiftningen om de olika uppgiftsområdena inom bildningsväsendet.
Publiceringsdatum
Filstorlek
1,7 Mt
ISBN
978-952-293-831-2
Antal sidor
20
Utgivare
Finlands Kommunförbund