Kommunförbundets kampanj med naturmotiv har inletts

Inrätta ett naturminnesmärke till det hundraåriga Finlands ära

Kommunförbundet sporrar kommunerna i Finland att inrätta ett naturminnesmärke enligt naturvårdslagen då vi firar landets 100 år av självständighet.

SuomiFinland100

Naturen finns nära alla finländare och det förstår vi att ta vara på. Naturminnesmärkena har stor betydelse i Finlands historia, och där de finns är de fortfarande viktiga landmärken.

De flesta har inrättats på 1960–1990-talen. Numera har denna form att värdesätta naturen nästan fallit i glömska. Under jubileumsåret har kommunerna nu möjlighet att utse ett lämpligt naturobjekt till naturminnesmärke som hedrar det hundraåriga Finland.

Minnesmärket ger kommunen synlighet och ett objekt som främjar turismen, lockar evenemang och betjänar skolundervisningen. Objektet kan vara ett nytt ställe där kommuninvånarna kan samlas, ett minne och ett sätt för oss att visa vår uppskattning för Finlands självständighet och natur – det dyraste vi har.

Kommunförbundets kampanj Naturminnesmärke till det 100-åriga Finlands ära ingår i programmet för Jubileumsåret Finland 100.

Läs mer

Etiketter
Miira Riipinen

Förnamn
Miira
Efternamn
Riipinen
miljöchef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2106
Mobiltelefon
+358 40 824 4401
Ansvarsområden
  • Utveckling och uppföljning av kommunernas miljövårdsförvaltning
  • Främjande av kommunernas miljövård
  • Vatten- och naturvård
  • Klimatförändring
  • Cirkulär ekonomi
  • Hållbar utveckling
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för samhälle och miljö
Twitterkonto
Minna Mättö

Förnamn
Minna
Efternamn
Mättö
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2037
Mobiltelefon
+358 50 308 1487
Ansvarsområden
  • lagstiftning om markanvändning och byggande
  • naturskyddstiftningen
  • trafiklagstiftning
  • bostadslagstiftning
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor