Kommunförbundets kampanj med naturmotiv har inletts

Inrätta ett naturminnesmärke till det hundraåriga Finlands ära

Kommunförbundet sporrar kommunerna i Finland att inrätta ett naturminnesmärke enligt naturvårdslagen då vi firar landets 100 år av självständighet.

SuomiFinland100

Naturen finns nära alla finländare och det förstår vi att ta vara på. Naturminnesmärkena har stor betydelse i Finlands historia, och där de finns är de fortfarande viktiga landmärken.

De flesta har inrättats på 1960–1990-talen. Numera har denna form att värdesätta naturen nästan fallit i glömska. Under jubileumsåret har kommunerna nu möjlighet att utse ett lämpligt naturobjekt till naturminnesmärke som hedrar det hundraåriga Finland.

Minnesmärket ger kommunen synlighet och ett objekt som främjar turismen, lockar evenemang och betjänar skolundervisningen. Objektet kan vara ett nytt ställe där kommuninvånarna kan samlas, ett minne och ett sätt för oss att visa vår uppskattning för Finlands självständighet och natur – det dyraste vi har.

Kommunförbundets kampanj Naturminnesmärke till det 100-åriga Finlands ära ingår i programmet för Jubileumsåret Finland 100.

Läs mer

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman