Minna Mättö

Minna Mättö

Jurist
Juridiska enheten, Juridiska frågor
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Minna.Matto@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • markanvändnings- och bygglagstiftning (planläggning och markanvändning)
  • naturvårdslagstiftning
  • trafiklagstiftning
  • lagstiftning om boende