Minna Mättö

Minna Mättö

Jurist
Tilläggsinformation

Työvapaalla 10.1. - 31.3.2022. | Tjänstledig 10.1. - 31.3.2022.

Juridiska enheten, Myytti-tiimi
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Minna.Matto@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • markanvändnings- och bygglagstiftning (planläggning och markanvändning)
  • naturvårdslagstiftning
  • trafiklagstiftning
  • lagstiftning om boende