Minna Mättö

Minna Mättö

jurist
Juridiska enheten, Juridiska frågor
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Minna.Matto@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • lagstiftning om markanvändning och byggande
  • naturskyddstiftningen
  • trafiklagstiftning
  • bostadslagstiftning