Förändringsstöd i landskaps- och vårdreformen

Dokumentmallar stöder beredningen av vårdreformen i landskapen

Muutostukileimat

Kommunförbundet medverkar i den nationella beredningen av vårdreformen som leds av Social- och hälsovårdsministeriet och där det utarbetas dokumentmallar för beredningsarbetet i landskapen. Landskapen kan om de så vill utnyttja dokumentmallarna, men det är inte obligatorisk att följa dem.

På webbplatsen Alueuudistus.fi har det i mars publicerats tre utkast till dokumentmallar på finska som gäller valfriheten inom social- och hälsovården och som hjälper landskapen att utarbeta kriterier för serviceproducenterna:

 1. Maakunnan tekemän hallintopäätöksen malliehdot (pdf, 54 s)
 2. Hallintopäätöksen liitteeksi tuleva palvelukuvausmalli (pdf, 27 s)
 3. Palveluntuottajan ja maakunnan välillä laadittavan sopimuksen mallipohja (pdf, 21 s).

Social- och hälsovårdsministeriet sänder dokumentmallarna på remiss, men utkasten kan kommenteras också till Leena Hoppu-Mäenpää, ledande jurist vid Kommunförbundet, helst då med förslag till konkreta skrivningar. Kommunförbundet sänder kommentarerna till ministeriet och de beaktas i den fortsatta beredningen av mallarna. Dessutom utnyttjas responsen i beredningen av dokumentmallar för mun- och tandvårdstjänster, tjänster mot kundsedel och tjänster enligt en personlig budget.

Kommentarer kan sändas till Hoppu-Mäenpää per e-post till onsdag 11.4.2018.

Dokumentmallarna för samarbete mellan landskap och serviceproducenter blir klara i juni 2018.

Etiketter

Leena Hoppu-Mäenpää

ledande jurist
Juridiska enheten
Ansvarsområden
 • avtalsledning och avtalshantering
 • avtalsrätt
 • upphandlingskontrakt - tjänster enbart för kommunernas upphandlande enheter
 • JYSE-villkor
 • avtalsbaserad beredskap
 • skadestånds- och försäkringsrätt
 • allmän civilrätt
 • konsumentärenden