Innovationsbarometern mäter reformer i kommunerna

Finlands Kommunförbund genomför tillsammans med sina nordiska systerorganisationer en innovationsundersökning under hösten 2018.

Syftet med undersökningen är att få ny information om hur vanliga innovationer är i kommunsektorn och att sporra den offentliga sektorn till att modernisera sina tjänster med hjälp av innovationer. Med innovationer avses i undersökningen en ny eller väsentligt ändrad praxis, tjänst, produkt eller kommunikationsmodell som används i kommuner och samkommuner.

Idén till enkäten härstammar från den offentliga sektorns innovationscentrum i Danmark (Center for Offentlig Innovation, COI). COI genomförde år 2016 världens första innovationsbarometer för den offentliga sektorn och den gällde innovationsverksamheten i Danmark åren 2013–2014. Enkäten har tidigare också genomförts i Norge.  Kommunförbunden i Finland, Sverige och Island genomför enkäten för första gången. OECD har publicerat motsvarande enkät gällande den privata sektorn sedan 1990-talet.

Målet är både att genomföra nationella enkäter och att ta fram nordiskt jämförelsematerial om den offentliga sektorns innovationsverksamhet inom kommunernas olika sektorer.

I den innovationsbarometer som nu genomförs ingår en del som gäller försöksverksamhet. Detta på grund av att försöksverksamheten är en viktig del av det nuvarande regeringsprogrammet och Kommunförbundets verksamhet.

Enkäten skickas under vecka 40 till alla kommuner och samkommuner, till de personer som inom sin organisation ansvarar för innovationer och försök.  

Resultaten publiceras nationellt och på Kommunförbundets webbplats våren 2019.

 

Närmare upplysningar om undersökningen och om denna enkät:

Tuula Jäppinen, sakkunnig i innovationer, tuula.jappinen(at)kommunforbundet.fi) och Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, (marianne.pekola-sjoblom(at)kommunforbundet.fi)

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Kokeilut rubikin kuutioina. Acta nro 269 -julkaisu

narrow
narrow