Kommunala exempel på förhandsbedömningar på EVA-mötet 28.9.2018

Höstens första möte kring förhandsbedömning av konsekvenser (EVA) var på Kommunernas hus 28.9.2018. Mötet öppnades av Jenni Airaksinen, forsknings- och utvecklingsdirektör vid Kommunförbundet, som betonade hur viktigt det är med gränsöverskridande EVA-processer som tar fasta på fenomen i tiden. Genom EVA-förhandsbedömningsprocessen kan också motstridiga målsättningar och synpunkter hanteras på ett konstruktivt sätt.

Överinspektör Irja Hemmilä framförde Valviras hälsning och berättade om EVA som en del av Social- och hälsovårdens riksomfattande tillsynsprogram. Främjande av välfärd och hälsa är en av Valviras tillsynsuppgifter år 2018. Tillsynsformen är informationsbrev och utbildning.

Kouvola bidrog med två EVA-exempel, av vilka det första handlade om skolstrukturen och det andra om platsen för en central för hälsa och välmående.

Servicechef Kim Strömmer höll ett inspirerande tal om konsekvensbedömning av skolstrukturen i staden och tog fram konkreta exempel på bedömningens olika faser. Tf. servicechef Tarja Alamattilas tog i sitt inlägg om platsen för en central för hälsa och välmående och dess roll fram EVA-processens fördelar, som att skapa tydligare mål för verksamheten. Hon framförde också utvecklingsförslag för att göra det elektroniska EVA-redskapet bättre för användarna.

Eftermiddagens workshoppgrupper hade planerats enligt hur mycket erfarenhet deltagarna hade av konsekvensbedömningen (EVA). Med gruppindelningen ville man garantera att varje grupp behandlade exempel på konsekvensbedömningar och frågor om EVA i nivå med deltagarnas erfarenheter. Man kunde dessutom i en särskild grupp använda det elektroniska EVA-redskapet.

Mötet ingår i EVA-projektet som finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet. I projektet medverkar Kommunförbundet tillsammans med FCG Konsultering och  Institutet för hälsa och välfärd.

Följande EVA-möte kommer att hållas i Tammerfors, måndag 26.11.2018. Evenemanget är som alltid för alla kommuner. Mötet i Tammerfors arrangeras i samarbete med Birkalands sjukvårdsdistrikt.
Följ oss på webben, det preliminära programmet publiceras snart!

 

Läs EVA-mötets anföranden och material här

Tags
Essi Ratia

Essi Ratia

Sakkunnig
Enheten för välfärd och bildning
+358 50 463 7695
Ansvarsområden
  • projektet Utbildning som tjänst – tillgången och tillgängligheten till utbildning (KOPA)
  • yrkesutbildning
  • nätverket för regionstäder