Maria Salenius

Maria Salenius

Specialsakkunnig, chef för utvecklingsgrupp
Enheten för välfärd och bildning
+358 50 561 0466
Maria.Salenius@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • social hållbarhet
  • väfärdsfrämjande
  • jämställdhet och likabehandling
  • den elektroniska välfärdsberättelsen