Maria Salenius

Maria Salenius

Sakkunnig
Enheten för välfärd och bildning
+358 50 561 0466
Maria.Salenius@kuntaliitto.fi