Kommunalekonomiska enheten har hörts i utskott

Kommunekonomin under pressen av statlig styrning och reformer

Valoikuntakuulemislausunnot 2018

En viktig del av Kommunförbundets intressebevakning är att ge utlåtanden till riksdagens olika utskott.

I år har utlåtandena om den kommunala ekonomin gällt vårens plan för de offentliga finanserna, statens budgetproposition för 2019 och framför allt landskaps- och vårdreformens verkningar på kommunernas ekonomi och i större perspektiv på de offentliga finanserna som helhet.

Dessa helheter har behandlats i omfattande utsträckning i Kommunförbundets utlåtanden till finansutskottet 4.6.2018 och social- och hälsovårdsutskottet 8.11.2018.

Utlåtanden av kommunalekonomiska enheten till utskotten år 2018 (på finska):

Läs mer på Kommunförbundets webbsidor

Reijo Vuorento

Förnamn
Reijo
Efternamn
Vuorento
Biträdande direktör, kommunalekonomi

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2078
Mobiltelefon
+358 50 667 41
Ansvarsområden
  • förhållandet mellan staten och kommunerna
  • intressebevakning
  • beskattning
  • statsandelar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
tags