Markanvändningsinformation

Kommunerna ombeds att delta i digitaliseringen av markanvändningsbesluten

Kuvituskuva jossa rakennettu puro halkoo nurmikenttää

Miljöministeriet genomför under 2017–2019 tillsammans med kommunerna och andra intressentgrupper projektet Markanvändningsbesluten vars syfte är att samordna den utspridda informationen om markanvändning så att den blir mer åtkomlig. Miljöministeriet söker partnerskapskommuner till projektets cirka ettåriga pilotprojekt som inleds sommaren 2018. De kommuner som deltar i projektet kommer att få precisera den digitala informationsmodellen för detaljplaner och dess gränssnitt. Kommunerna kan anmäla sig via Miljöministeriets webbsida. Projektet ingår i revideringen av markanvändnings- och bygglagen. 

Närmare upplysningar om projektet Markanvändningsbesluten (på finska): http://maankaytto.paikkatietoalusta.fi/tutustu-hankkeeseen

Anmälning via denna länk. Sista anmälningsdag fredag 9.3.2018. 

Närmare upplysningar om pilotprojekten (på finska): http://maankaytto.paikkatietoalusta.fi/kuntapilotit

I pilotprojekten deltar fem partnerskapskommuner som väljs bland dem som anmält sitt intresse och utgör ett representativt urval för genomförande av projektet. Deltagarna väljs på våren innan pilotprojekten inleds. Alla kommuner som anmält sitt intresse har möjlighet att följa framstegen i pilotprojekten.

Kommunernas erfarenheter beaktas i revideringen av markanvändnings- och bygglagen. Miljöministeriet skickade inbjudan till pilotprojekten till alla fastlandskommunerna.

Projektet Markanvändningsbesluten är en del av revideringen av markanvändnings- och bygglagen samt Jord- och skogsbruksministeriets spetsprojekt Paikkatietoalusta för en gemensam plattform för geodata.

Varför behöver markanvändningsinformationen harmoniseras?

Information om markanvändningen produceras och underhålls på olika sätt i kommunerna och landskapen och den utspridda informationen leder till överlappande arbete. Den viktigaste informationen som gäller markanvändningsbeslut har att göra med planläggningen. Planläggningen påverkar direkt bland annat fastigheternas värde, miljön och naturen. Under projektet utarbetas en gemensam infrastruktur och ett gränssnitt som uppfyller de internationella förpliktelserna (Inspire-direktivet) för central information om markanvändningsbeslut enligt markanvändnings- och bygglagen.

Närmare information om arbetet i pilotprojekten hos Miljöministeriet och i brev som skickas till kommunerna.

Anna Jarva, utvecklingschef på Kommunförbundet, markanvändning och planläggning, ger närmare upplysningar om utvecklingsarbetet kring markanvändningsinformationen.

Satu Taskinen, projektchef på Miljöministeriet ger ytterligare information om ministeriets projekt (satu.taskinen(at)ym.fi).