Anne Jarva

Anne Jarva

utvecklingschef, markanvändning och planläggning
Enheten för samhälle och miljö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2034, +358 50 573 6810
Anne.Jarva@kuntaliitto.fi