Anne Jarva

Anne Jarva

utvecklingschef, markanvändning och planläggning
Tilläggsinformation

Vuorotteluvapaalla 31.5.-26.11.2021

Enheten för samhälle och miljö
+358 9 771 2034
Anne.Jarva@kuntaliitto.fi