Lagen om enskilda vägar revideras

Den nya lagen om enskilda vägar träder i kraft den 1 januari 2019. De kommunala vägnämndernas uppgifter upphör vid utgången av 2019. Vägnämnderna behandlar de ärenden som anhängiggjorts innan den nya lagen trätt i kraft enligt bestämmelserna i den gamla lagen under 2019. Efter att den nya lagen trätt i kraft, kan nämnderna inte behandla nya ärenden.  De nya myndigheterna, Lantmäteriverket och tingsrätterna, svarar för uppgifterna från början av 2019. Kriterierna för kommunernas understöd för enskilda vägar revideras.

Läs mer:

Etiketter
Johanna Vilkuna

Förnamn
Johanna
Efternamn
Vilkuna
trafiksakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2104
Mobiltelefon
+358 40 869 7836
Ansvarsområden
  • trafikpolitik
  • planering och styrning av kommunal trafik
  • persontrafik
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Yhdyskunnat ja maankäyttö