Johanna Vilkuna

Johanna Vilkuna

utvecklingschef
Enheten för samhälle och miljö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2104
Johanna.Vilkuna@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • trafikpolitik
  • planering av kommunal trafik
  • kollektivtrafik och persontrafik