Lägesöversikt över landskaps- och vårdreformen

Landskaps- och vårdreformen har avancerat från social- och hälsovårdsutskottet till grundlagsutskottet. Någon närmare tidsplan för grundlagsutskottets behandling har tillsvidare inte angetts.

Grundlagsutskottets utlåtande ska ännu behandlas av social- och hälsovårdsutskottet. Det står klart att lagarna om reformen inte kan komma till riksdagens plenum för godkännande förrän vårvintern 2019.

Social- och hälsovårdsutskottet behövde mycket tid för att smälta förslagen

Social- och hälsovårdsutskottets arbete drog ut på tiden. Med tanke på den utdragna behandlingstidtabellen var det kanske överraskande att de förslag till ändringar i regeringspropositionen som utskottet i sitt utkast till betänkande framställt i stor utsträckning var de samma som de förslag social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet hade framställt för utskottet i sitt bemötande redan i juni.

Grundlagsutskottet behandlar lagförslagen

De största utmaningarna i grundlagsutskottets arbete kommer sannolikt att gälla landskapens finansiering och behovet av en EU-notifiering av valfrihetsmodellen. Regeringen och social- och hälsovårdsutskottet anser fortfarande att en notifiering inte är nödvändig.

Landskapens strama basfinansiering har inte heller underlättats. Däremot har man utvecklat finansieringsmekanismer som ska komplettera basfinansieringen. Därtill kan det fortfarande uppstå problem i samband med skyddet vid behandlingen av personuppgifter, men de problemen har inte någon avgörande politisk dimension.

Etiketter