Gymnasiets läroplansarbete klart för start

Utbildningsstyrelsen har blivit klar med utkasten till grunderna för gymnasieundervisningens läroplan. Utkasten till grunderna för gymnasieutbildningen för unga respektive vuxna finns utlagda för kommentarer 15.3–11.4.2019 på adressen . De läroplansgrunder som färdigställts utifrån kommentarerna och utlåtandena publiceras under Utbildningsstyrelsens Gymnasiedagar 7–8.11.2019. Gymnasiets nya läroplaner tas i bruk 1.8.2021.  

Utbildningsanordnarna har möjlighet att kommentera utkasten och också inleda sitt eget läroplansarbete. Det lokala läroplansarbetet har nu i praktiken ett och ett halvt år på sig, eftersom gymnasierna och utbildningsanordnarna kommer att presentera läroplanerna för avgångsklasserna inom den grundläggande utbildningen redan i slutet av hösten 2020. Kommunförbundet anser det viktigt att kommunernas läroplansarbete grundar sig på faktiska befolkningsdata för 2020-talet. Ofta innebär det att läroplansarbetet utförs regionalt i samarbete med närliggande gymnasier.

Etiketter