Aktuellt

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Tidigare under hösten 2019 publicerade Statistikcentralen befolkningsprognoser för de finländska kommunerna fram till 2040. Det finns 33 tvåspråkiga