Kommunförbundet: beredningsarbetet bör fortsätta

Kommunförbundet anser att det fortfarande behövs en social- och hälsovårdsreform. Det finns skäl att hålla fast vid de ursprungliga målen för vårdreformen.

– Det viktigaste är att beredningsarbetet, som tagit många år i anspråk, inte går till spillo. Vi behöver kontinuitet, eftersom behovet av en vårdreform kvarstår. Vi behöver fortfarande minska skillnaderna i välfärd och hälsa och bromsa kostnadsökningen, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Kommunförbundet anser att det fortsatta arbetet bör inledas omedelbart. Beredningen bör ske parlamentariskt och över regeringsperioderna. De regionala särdragen bör beaktas i beredningen.

Minna Karhunen

Minna Karhunen

Verkställande direktör
Förbundets ledning
Ansvarsområden
  • styrning av förhållandet mellan staten och kommunerna
  • kommun- och stadspolitik
  • ledning av Kommunförbundet och förbundskoncernen
  • förbundets strategiska och operativa intressebevakning
  • svenska och internationella ärenden
  • information