Kommunförbundet och finansministeriet: Bättre offentligt ledarskap tillsammans

Kommunförbundet och finansministeriet bjuder in sina samarbetsparter för att utveckla och skapa visioner om offentligt ledarskap i framtiden vid en interaktiv tankesmedja på webben, vars syfte är att skapa grunden för en kontinuerlig dialog om bättre offentligt ledarskap.  

Framgångsrikt offentligt ledarskap är ett livsvillkor för vår framtid. Hur borde statsförvaltningen och kommunerna förverkliga ledarskapet i framtiden så att vi fortfarande kan bevara vår kraftiga roll som en nyskapande och framåtgående nation? Ekvationen kan lösas genom samarbete mellan samtliga parter.

Påverka, skapa visioner, kommentera och kritisera vid tankesmedjan på webben 

Åsikter om utvecklandet av det offentliga ledarskapet insamlas vid en interaktiv tankesmedja där traditionella metoder för insamling av enkätmaterial kombineras med ny slags samarbetsfrämjande dialog. Den som besvarar frågor kan även se andra deltagares inlägg och utvärdera deras viktighet för det offentliga ledarskapet i framtiden. Deltagandet sker anonymt och det tar inte längre än ca 15 minuter. 

Resultaten från tankesmedjan i kärnan av dialogen och utvecklandet

Resultaten används till att stödja offentliga organisationers förnyelse på eget initiativ samt till att producera information för identifieringen av stödbehov inom ledandet och som stöd för utvecklandet av chefsarbetet. Tankesmedjan ger innehåll till dialogen som kommer att föras om utvecklandet av det offentliga ledarskapet. 

Resultaten publiceras vid Dagen för offentligt ledarskap i februari 2020. 

Tankesmedjan gemensamt utvecklande av offentligt ledarskap 

Närmare information:

Sini Sallinen, utvecklings- och forskningsdirektör, 050 464 5662, sini.sallinen(at)kuntaliitto.fi (Kommunförbundet)

Ari Holopainen, finansråd, tfn 0295 530520, ari.holopainen(at)vm.fi (finansministeriet)