Kommunförbundets valprogram inför EU-valet och målsättningar inför Finlands EU-ordförandeskap

EU-aiheinen kuvituskuva

Arbetsutskottet i Kommunförbundets styrelse har godkänt förbundets målsättningar inför Finlands EU-ordförandeskap, samt ett valprogram inför EU-valet.

Finland tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd från och med den första juli.

Den nya regeringen besluter om prioriteringarna för ordförandeskapet efter riksdagsvalet.

De officiella prioriteringarna publiceras i slutet av juni.

I Kommunförbundets målsättningar betonas betydelsen av EU:s kommande programperiod 2021-2027 för kommunerna och landskapen.

Målsättningarna stöder sig på följande politikområden:

  • Klimatpolitik, cirkulär ekonomi och energipolitik
  • Urbanisering
  • Jämställdhet
  • Främjande av välmående och förebyggande av marginalisering
  • Digitalisering
  • Invandring
  • Utbildningspolitik och språkkunskaper

Eurovalprogrammet stöder sig på samma teman. Läs programmet och prioriteringarna här:

Kommunförbundets mål för Finlands EU-ordförandeskap 2019

Kommunförbundets program för EU-valet 2019

Läs mer om dessa teman

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.