Landskapsbesöken kör igång – temat är regionutveckling

Maakuntatilaisuudet

Kommunförbundet och landskapsförbunden ordnar en serie landskapsbesök för landskapens och kommunernas ledning, förtroendevalda och samarbetspartner. Besöken infaller mellan september och november och erbjuder framtidsperspektiv på regionutvecklingen.

– Genom aktiv regionutveckling främjas kommunernas och regionernas livskraft. Det är viktigt att Kommunförbundet genom gräsrotskontakter får ta del av fältets tankar om lokala och regionala möjligheter och behov samt diskutera verktyg och lösningar för utvecklingen, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Under besöken hålls anföranden av Kommunförbundets ledning och sakkunniga, och det ges en inblick i den aktuella situationen i landskapen. Diskussionsämnena varierar landskapsvis och temana är bland annat kommunernas och städernas olikheter som en av landskapets styrkor, utvecklingen av markanvändningen och byggandet, EU:s strukturpolitik, det riksomfattande trafiknätet samt klimatförändringen och cirkulär ekonomi.

Förra året deltog över 1 500 personer i de årligen återkommande landskapsbesöken.

– Besöken har varit populära i landskapen. I år kommer vi att öka interaktiviteten under besöken ytterligare genom en twittervägg, säger Johanna Viita, utvecklingschef för landskapsärenden.

Tidsplaner och material för alla besök finns på adressen kuntaliitto.fi/maakuntatilaisuudet. Du kan följa informationen från besöken och delta i debatten i sociala medier under hashtaggarna #maakuntatilaisuudet2019 och #landskapsbesok2019.

I landskapsbesöken deltar också Keva, Hansel och KT Kommunarbetsgivarna.

Närmare upplysningar:

Johanna Viita, p. 040 753 0630

Linda Toivonen,  p. 046 9211 851