Utnyttja försöken – Försökslotsen styr mot bättre resultat

Försökslotsen

I en komplex värld av utmaningar fungerar inte lösningar som tagits fram endast vid ritbordet. Därför behöver vi gripa oss verket an nu – och göra utvecklingsförsök också inom den offentliga sektorn. För att försöken ska ge bästa resultat, behövs det utom genomförare också de som stöder försöken. I dag den 24.1.2019 publiceras handboken Försöks-lotser - En guide till Aktörer som stödjer försök.

Handboken är i första hand tänkt för dem som stöder försök inom den offentliga sektorn. Den har sammanställts av projektet Försöksfinland vid statsrådets kansli och programmet Vi som vågar vid Kommunförbundet. Försökslotsen tar fasta på olika former att stödja försöksverksamhet enligt fyra teman: starta och stödja, kommunikation, utnyttjande och effekter samt upphandling och finansiering.

Handboken hjälper stödjarna att lotsa försöken mot bättre resultat och samtidigt få dem att undvika de värsta grynnorna. En försöksinriktad kultur innebär ett förändringsarbete som löper lätt och utnyttjar resurserna effektivt. Inom arbetet drar man lärdom av misslyckanden, delar resultaten och tillåter en evidensbaserad utveckling. Stödjarna behövs för att precisera, sparra och uppmuntra försöken fullt ut.

En av de viktigaste riktlinjerna i statsminister Sipiläs regeringsprogram är att skapa en kultur som är inriktad på försök. Strävan har varit att ta fram innovativa lösningar som ska utveckla samhället och tjänsterna, främja egen aktivitet och företagsamhet, stärka det regionala och lokala samarbetet samt främja arbetsformer som utgår från medborgarna. Försöksinriktad kultur som mål i regeringsprogrammet har väckt intresse världen över. Ett mer omfattande mål är att göra Finland till världen bästa innovations- och försöksmiljö fram till 2025.

Försök kan genomföras av kommuner, företag, föreningar, stiftelser, forskningsinstitut, läroanstalter samt statsförvaltningen och också privatpersoner. Den försöksinriktade kulturen skär igenom hela samhället, utmanar gamla strukturer, eftersträvar innovativa lösningar och kräver attitydförändring. För att försöken ska kunna löpa linan ut behövs det utom genomförare också de som stöder försöken.

Ta del av handboken.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman