Webbtillgänglighetslagstiftning långsamt men säkert framåt - lagen i kraft 1.4.2019

Lagstiftningen om webbtillgänglighet (Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster) skulle träda i kraft redan i september 2018, men har ännu inte godkänts i riksdagen. Nu har tagit den dock tagit flera steg framåt i behandling.

Förslaget gick till första behandling i kammaren 7.2.2019 och förväntningen är att det godkänns senare under vårvintern. Troligen kommer lagen att träda i kraft från 1.4.2019, även om de flesta kraven i lagstiftningen redan är i kraft.

Förvaltningsutskottet kom i januari med sitt betänkande om förslaget. I betänkandet noterade utskottet behovet av lagstiftningen, och gjorde mindre justeringar i regeringens förslag.

Kommunerna borde notera åtminstone det att undantaget som man tidigare tolkade gällde för arbetsplatsernas intra- och extranätstjänster, endast är tidsbegränsat så att kraven gäller alla nya tjänster efter 23.9.2019 och att existerande tjänster undantas tills att genomgår omfattande förändringar.

Mer info om lagstiftningen och kraven: kommunforbundet.fi/tillganglighet

 

Etiketter
Mattias Lindroth

Förnamn
Mattias
Efternamn
Lindroth
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2536
Mobiltelefon
+358 50 337 6351
Ansvarsområden
  • utveckling av webbtjänster
  • webbtillgänglighet
  • Kommuntorget.fi
  • Tekniskt stöd för webbkurser
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Svenska teamet
Information och publikationer
Twitterkonto