Enkät till kommunerna om åtgärder för att klara sviterna av coronakrisen

Statsrådets kansli har tillsatt en beredningsgrupp som senast 31.5 ska göra upp en plan om åtgärder för att klara sviterna av coronakrisen och om beredningen av åtgärderna. Beredningsgruppen har också kontaktat Kommunförbundet och önskat få synpunkter och önskemål från kommuner av olika storlek som stöd för beredningen.

Kommunernas synpunkter behövs som underlag för beredningsgruppens arbete som första gången kommer att behandlas i statsrådet redan på måndag 4.5.2020.

Som svar på beredningsgruppens begäran sammanställer Kommunförbundet nu i samarbete med kommunerna bästa möjliga syn på de åtgärder och genomförandefaser som bidrar till att återhämtningen och planeringen av återuppbyggandet efter coronakrisen kan ske på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt.

Vi kartlägger situationen med hjälp av en elektronisk enkät som skickats ut till kommunerna i dag. Enkätresultaten rapporteras så att inga enskilda svar kan identifieras. Länken till enkäten bifogas inte denna nyhet, eftersom vi önskar ett svar per kommun inom denna snäva svarstid.

Kompletterande material: enkäten till kommunerna och stöd- och bakgrundsmaterial som sammanställts av Kommunförbundet.

Etiketter