Mot kommunalvalsåret 2021: Årets fullmäktigeledamot söks

Vuoden valtuutettu

Arbetet som förtroendevald i kommunerna lyfts upp och utvecklas för andra gången genom tävlingen Årets fullmäktigeledamot som öppnats på Kommunförbundets webbplats. I bedömningen betonas samarbetsförmåga, och det kommunfullmäktige som den vinnande ledamoten företräder får ett stipendium för att utveckla fullmäktigearbetet.

I fjol utsågs Hilkka Kemppi från Asikkala till årets fullmäktigeledamot. Asikkala kommun har använt stipendiet på 10 000 euro för fullmäktiges utbildning och samarbete för att utveckla kommunens livskraft. Det kom 46 förslag till årets fullmäktigeledamot från 35 kommuner.

Tävlingen ger kommunernas förtroendevalda och tjänsteinnehavare samt kommuninvånarna och samarbetspartnerna möjlighet lyfta fram en exemplarisk fullmäktigeledamots verksamhet och framgångar. För ett år sedan nominerades kandidater av såväl enskilda kommuninvånare och kommundirektörer som tillsammans av kommunstyrelser och kommunfullmäktige.

Genom tävlingen vill Kommunförbundet lokalt och på riksplanet lyfta fram förtroendevalda som på ett exemplariskt sätt verkar för framtidsbyggandet och främjar samarbete. Samtidigt söker förbundet genom tävlingen efter uppslag för den kompetensram för förtroendevalda som förbundet håller på att bereda. Kompetensramen kan till exempel vara till nytta då kandidaterna i nästa års kommunalval bedöms.

Fullmäktigeledamöternas arbete grundar sig på långsiktigt och strategiskt tänkande samtidigt som man i rådande läge behöver förnyelseförmåga och nya lösningsmodeller. Fullmäktigeledamöterna har många praktiska möjligheter att bygga upp samarbete och ta initiativ, och dessa praktiska åtgärder vill vi nu också ta som modell för andra.

Vinnaren väljs av en expertjury som representerar mångsidig sakkunskap i kommunala frågor. Juryn består av Kommunförbundets styrelseordförande Joona Räsänen, Årets fullmäktigeledamot 2019 Hilkka Kemppi, tidigare kommunministern, riksdagsledamoten Anu Vehviläinen, Vaalas kommundirektör Miira Raiskila, den yngsta medlemmen i Åbo stadsfullmäktige Alvar Euro, Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen och andra sakkunniga från Kommunförbundet.

Kandidater kan nomineras till tävlingen 10.3–10.5.2020. Vinnaren offentliggörs på kommunordförandedagarna i Villmanstrand 10.6.2020.

Läs mera om tävlingen här! 

 

Närmare upplysningar:

Sini Sallinen, kommunutvecklings- och forskningsdirektör, Kommunförbundet tfn 050 464 5662