Tydlig samarbetspraxis i kommunerna inom förskole- och nybörjarundervisningen

Kommunförbundet har utrett verksamhetspraxis inom förskole- och nybörjarundervisningen med hjälp av en enkät. Enkäten besvarades av närmare 80 procent av kommunerna.

Det finns många olika sätt att ordna förskoleundervisning i kommunerna och det finns flera goda metoder. Vanligen ordnas förskoleundervisningen i skolornas lokaler, men i form av småbarnspedagogisk verksamhet. Utgående från enkätsvaren sker samarbetet på många olika sätt och på många plan.

Enligt utredningen anser kommunerna att det är nödvändigt att stärka samarbetet och enhetligheten inom förskole- och nybörjarundervisningen. Man anser att det med hänsyn till barns uppväxt och utveckling är positivt att möjliggöra flexibilitet samt att det främjar en smidig övergång mellan undervisningsstadierna. Därtill bedömer man att en grundlig och övergripande granskning av förskole- och nybörjarundervisningen behövs för det ska vara möjligt att åstadkomma en enhetligare helhet. Detta ger upphov till frågan om det alls behövs en separat helhet av förskoleundervisning i framtiden.

 

Etiketter