Mari Sjöström

Mari Sjöström

Specialsakkunnig
Enheten för välfärd och bildning
+358 9 771 2732, +358 50 575 8622
Mari.Sjostrom@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • grundläggande utbildning
  • skolskjutsar
  • morgon- och eftermiddagsverksamhet
  • klubbverksamhet för skolelever