EU:s innovationsmål kräver samarbete mellan kommuner och regioner

Det yttrande om en ny europeisk innovationsagenda som utarbetats av Markku Markkula (Saml./EPP), stadsfullmäktigeledamot i Esbo och ordförande för landskapsstyrelsen i Nylands förbund, antogs enhälligt vid Europeiska regionkommitténs plenarsession i Bryssel den 1 december. I yttrandet betonas att EU:s ambitiösa innovationspolitiska mål bara kan uppnås om man minskar fragmenteringen mellan projekt och stärker samarbetet i kommunerna och regionerna mellan företagen, den akademiska världen samt de regionala och lokala myndigheterna. Kommunerna och regionerna betonar också behovet av att inrätta nav för det europeiska forskningsområdet (ERA Hubs), i enlighet med vad Europeiska unionens råd sade för ett år sedan, för att påskynda framväxten av konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsekosystem i hela EU.

”Till följd av coronapandemin, kriget i Ukraina och energikrisen bör vi diskutera vilken typ av innovationer som behövs för ett resilient europeiskt samhälle”, påpekar föredragande Markku Markkula. ”I detta läge måste ’kreativa spänningar’ och ’kreativ förstörelse’ omsättas i vinst: något helt nytt behövs, med gemensam utveckling av potentiella banbrytande initiativ. Kommissionen bör utan dröjsmål vidta åtgärder som bygger på och kompletterar den nya europeiska innovationsagendan och tillhandahålla nya lösningar på akuta samhällsutmaningar.”

I yttrandet efterlyses tydliga mål för att överbrygga två innovationsklyftor. Europa släpar fortfarande efter USA och Kina när det gäller att finansiera hela innovationsprocessen, och de bäst presterande regionerna i EU är upp till nio gånger mer innovativa än de som presterar sämst. Övergången till målorienterad kreativitet och en innovationskultur och genuint öppna innovationsekosystem samt utvecklingen av en entreprenöriell ledarskapsanda nämns som viktiga verktyg i detta sammanhang.

Läs hela nyheten på Regionkommitténs webbplats

Europeiska regionkommittén är en officiell EU-institution som ska höras i beredningen av ärenden som berör regionerna och kommunerna. Regionkommittén består av 329 representanter och Finlands delegation i kommittén består av nio ledamöter som företräder kommunerna och landskapen. 

Kommunförbundet är sekretariat för Finlands delegation i Regionkommittén. 

Vi förmedlar sammanfattningar av de viktigaste nyheterna från kommittén på webbtjänsten Kommunforbundet.fi. Nyheterna kan läsas i sin helhet på Regionkommitténs webbplats.  

Arja Puukko

Arja Puukko

Sakkunnig, internationella ärenden
Enheten för kundrelationer, kommunikation och internationella ärenden, Internationella teamet
+358 9 771 2239, +358 50 544 6585
Ansvarsområden
  • EU:s regionkommitté
  • vänortsverksamhet
Läs mer om dessa teman