Ulla Karvo

Ulla Karvo

Direktör
+358 9 771 2523, +32 474 540 851
Ulla.Karvo@kommunforbundet.fi