Mera fysisk aktivitet i kommunen!

Republikens president Sauli Niinistö har uppmanat oss alla att delta i motionsutmaningen denna höst. För att möta utmaningen inleds Olympiska kommitténs program för ett välfungerande och aktivt land och folk, som ska bidra till bättre fysisk funktionsförmåga. Kommunförbundet deltar i programmet och uppmanar alla kommuner att anta utmaningen.

”Kommunerna har en viktig roll när det gäller att bygga vardags- och fritidsmiljön samt service för sina invånare. Därför rekommenderar vi varmt att kommunerna ger löften om att främja den fysiska aktiviteten”, säger Timo Räikkönen, sakkunnig i idrotts- och ungdomsfrågor vid Kommunförbundet. 

Kommunerna utför ett mycket bra arbete för att öka invånarnas motionsmöjligheter och påverkar hur mycket miljön sporrar till fysisk aktivitet. Kommunerna ser till exempel till att det finns motionsmöjligheter i närmiljön och planerar trafikförbindelser till servicen.

Kommunerna är dessutom viktiga arbetsgivare och kan öka den fysiska aktiviteten också på arbetsplatserna.

Nu önskar vi få in löften som leder till konkreta åtgärder för att öka den fysiska aktiviteten i kommunerna. Vi uppmanar alla kommuner att fundera på sina löften inom de olika sektorerna och som arbetsgivare. Kom med, delta i utmaningen med ett löfte för Finland!

Webbplatsen för ett löfte till Finland

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information