Kommunmarknaden 13-14.9.2023

Välkommen till två intressanta och intensiva dagar på Kommunmarknaden i Helsingfors

Kommunmarknaden 30 år

Kommunmarknaden fyller 30 år och det firar vi med möten, mingel och mässa! Och givetvis har vi ett brett utbud av program på finska och svenska.

Det svenska programmet startar på onsdag kl. 9.00 med en genomlysning av regeringsprogrammets löfte om en satsning på kunskap och kompetens. 
Kl. 10 blir det partiledardebatt, där regeringspartierna och oppositionen möter varandra i höstens första kraftmätning.

De svenska seminarierna hålls om inget annat meddelats i rum A3.24 i våning tre. Gör gärna en förhandsanmälan till Kommunmarknaden så slipper du köa. 

Här kan du anmäla dig.

 

Onsdag 13.9.2023, svenskt program

Observera! Programändringar kan förekomma. På webben uppdateras programmet kontinuerligt. Här finns hela Kommunmarknadens program och här finns det svenska programmet.

 • 0900  Utbildning i fokus: Satsningar på kunskap och kompetens i regeringsprogrammet de följande fyra åren – analys och samtal med sakkunniga
  Utbildningskommunen är den nya kommunen! Efter reformerna är skolan den enskilt största och viktigaste sektorn i kommunerna, men syns det här i regeringsprogrammet?
   
 • 11.30  Aktuellt inom småbarnspedagogik – vad är på kommande? 
  Aktuella frågor inom småbarnspedagogiken med utvecklingschef Jarkko Lahtinen från Kommunförbundet.
      
 • 12.00  Språkökonceptet – även för tvåspråkiga kommuner?
  Erfarenheterna språköprojektet visar att språköarna har mycket att lära övriga Svenskfinland, inte minst när det gäller att ta vara på flerspråkighet. Projektet har tagit fram koncept som även kan fungera i tvåspråkiga kommuner där antalet svenskspråkiga invånare sjunker.
   
 • 12.30 Lilla ekonomilördag 
  Kommunernas ekonomi må ha blivit mindre i och med vårdreformen, men de allra flesta utmaningarna och frågorna kvarstår. Kom och hör senaste aktuellt om kommunalekonomin.
   
 • 13.30 Bättre diskussionsklimat ger bättre beslut
  Styr du din kommun med etiska spelregler och avtal. Ny svenskspråkig handbok presenterar handlingsmodeller för en bättre besluts- och diskussionskultur i kommunerna. 
   
 • 14.30 Vem kan segla förutan vind, vem kan ro utan åror -  polariseras politiken när Åland går till val?
  På Åland är det kommunalval och val till lagtinget den 15 oktober. Kommunförbundets direktör Ulf Stenman och forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom samtalar med experter om valdebatten på Åland.
   
 • 15.15 Kontaktytor på svenska (Rum: B3.3)
  Hur har samarbetet det vill säga kontaktytorna mellan kommun och välfärdsområde fungerat i praktiken? Var finns det brister och vad har fungerat bra? Utvecklingschef Oscar Ohlis vid Kommunförbundet diskuterar med kommundirektör Erika Strandberg från Kimitoön och direktör Karin Simola från Egentliga Finlands välfärdsområde.
   
 • 16.00 Trettio år av reformer och utveckling – retrospektiv på kommunerna (Rum: A4)
  Vilka reformer och förändringar av kommunfältet har skett de senaste 30 åren sedan den första Kommunmarknaden hölls 1993? Vi inleder svenska minglet med två veteraner från kommunfältet – kommundirektör Gun Kapténs från Larsmo och tidigare direktören vid Kommunförbundet Christel von Martens ger perspektiv på fältets omdaning.
   
 • 16.00 Skumpamingel – 90-tals disco (Rum: A4)
  Kom och nätverka och träffa kollegor från den svenska verksamheten. Vi inleder med ett retrospektiv på kommunsektorn och bjuder på lite dricka med tilltugg.

   

Torsdag 14.9, svenskt program

 • 09.00 En inkluderande kommu
  För att skapa ett inkluderande samhälle är det viktigt att utgå från människors behov och att inhämta kunskap från de nyanlända – då skapar vi en tvåvägsintegration. Malin Gustavsson, expert i likabehandlingsfrågor från Ekvalita  lyfter upp grundläggande frågor kring hur vi kan förstå integrering, hur göra det mer strategiskt och kontinuerligt samt tips och fallgropar i arbetet.
   
 • 10.00 Aktuellt om AN24-reformen
  Nästa stora reform står runt hörnet och planeringen i kommunerna är i full gång, kom med och höra om vad som är aktuellt med reformen!
   
 • 10.30 Hållbarhetsforum special: Cirkulära lösningar för kommunerna
  Den cirkulära ekonomin kan skapa mer värde ur befintliga resurser och nya arbetstillfällen samtidigt som påverkan på klimatet och den biologiska mångfalden minskas. Få tips om den cirkulära ekonomin genom olika exempel och metoder som kommuner praktiskt kan använda i sin verksamhet.
   
 • 11.30 Ledarskapet i skolan – ett samtal om rektorernas roll och förutsättningar
  Kom med och diskutera ledarskapet i skolan. Vad gör att rektorerna trivs på sitt arbete? Vilka kompetenser behöver en rektor ha i framtidens skola? Kommunens och rektorns roll är viktig för en framgångsrik skola.
   
 • 12.30 Invånardelaktighet i välfärdsområdenas beslutsfattande
  Den nya nätplattformen Polis vill göra debatten på nätet konstruktiv i stället för som idag polariserande. Målsättningen är att öka invånarna delaktighet i samhällsdiskussionen.
   
 • 13.30 Kvistiga juridiska frågor – lagkliniken
  Den svenska juridikkliniken öppen i rum A3.24. Ledande jurist Ida Sulin och jurist Alexander Eriksson från Kommunförbundet är redo att svara på deltagarnas knepiga juridiska frågor.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Oscar Ohlis
+358 9 771 2230, +358 50 409 6010
Ansvarsområden
 • integration på svenska
 • arbetskraftsinvandring
 • kontaktytor
 • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
 • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
 • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen
Läs mer om dessa teman

Kommunernas digivecka 3-7.6.2024

Under veckan arrangerar Kommunförbundet webbinarier, workshops, diskussioner och träffar. Därutöver delar vi mycket information om kommunernas behov och resultat relaterat till digitalisering.

Bekanta dig med kommunernas digivecka

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.