Kostnadsberäkning

På den här webbplatsen presenteras material med avsikt är att betjäna kostnadsberäkningen i kommunerna.

Kostnadsberäkning behövs bl.a. för: 

  • prissättning
  • konkurrensutsättning
  • lönsamhetsjämförelser
  • bedömning av resultatrikhet

Kostnadsberäkning har en viktig funktion även bl.a. vid tillämpning beställar-utförarmodellen.

Här behandlas också följande uppgiftshelheter:

Mer information på Kommunförbundets webbplats:

publikation

På finska: Handbok i kostnadsberäkning för kommuner och samkommuner

Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat vertailukelpoista, luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa toimintansa kustannuksista. Palvelujen kilpailuttaminen, tuottavuuden parantaminen ja tilaaja-tuottaja-mallin käyttöönotto edellyttävät mm. palvelujen tuotteistamista ja omakustannusarvon selvittämistä.

lateral-image-left
tags
Mikko Mehtonen

Förnamn
Mikko
Efternamn
Mehtonen
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2645
Mobiltelefon
+358 50 592 8986
Ansvarsområden
  • Fakta om kommunekonomin:
  • Ekonomisk statistik och bokslutsuppgifter
  • Kostnads- och hållbarhetsberäkningar
  • Kommuninformationsprogrammet och automatisk ekonomirapportering
  • Kostnadsberäkning och marknadsmässig prissättning
  • Kartläggning av kommunekonomin
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för livskraft och ekonomi
Team
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga