Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Utvecklingschef
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Mikko.Mehtonen@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • Fakta om kommunekonomin:
  • Ekonomisk statistik och bokslutsuppgifter
  • Kostnads- och hållbarhetsberäkningar
  • Kommuninformationsprogrammet och automatisk ekonomirapportering
  • Kostnadsberäkning och marknadsmässig prissättning
  • Kartläggning av kommunekonomin