Nätverksprojektet för kunskapsbaserad ledning - stöder kommunerna i den nya rapporteringen

Tijo 3 - Tiedolla johtaminen

Från början av år 2021 ska kommunerna rapportera sina ekonomiska uppgifter till Kommunekonomins informationstjänst vid Statskontoret i enlighet med rekommendationerna för ekonomisk rapportering.

Samtidigt övergår kommunerna från rapportering av ekonomiska uppgifter enligt uppgiftsklassificeringen till rapportering enligt serviceklassifikationen.

Nätverksprojektet ger stöd under förändringsskedet

FCG och Kommunförbundet har skapat ett nätverksprojekt för kunskapsbaserad ledning (Tijo). Projektet stöder kommunerna med övergången till automatiserad ekonomisk rapportering, införandet av serviceklassifikationen och den långsiktiga balanseringen av ekonomin. Metoderna är produktifiering och automatisering av ekonomiska uppgifter.

Produktiviteten, verkningsfullheten och kundorienteringen kan förbättras bl.a. 

  • genom nya sätt att tillhandahålla och producera kärntjänster
  • genom utveckling av den egna verksamheten och processerna
  • genom kunskapsbaserad ledning.

Målet är kostnadseffektiva och verkningsfulla tjänster för kommuninvånarna.

Verksamheten kan utvecklas när det vid beslutsfattandet finns tillförlitlig och aktuell information om den egna verksamheten och omvärlden. 

Innehållet i nätverksprojektet Tijo

  • Styrning av den ekonomiska rapporteringen enligt Kommuninformationsprogrammet
  • Stöd för utveckling av den interna och externa rapporteringen om den strategiska ekonomiska ledningen
  • Stöd för planering och ibruktagande av egna tillvägagångssätt och modeller i deltagarkommunerna och spridning av dem till andra kommuner
  • Skräddarsydd kommunspecifik konsultering av ledningen för att stödja utvecklingen och förnyelsen av kommunen i fråga

Priset för nätverksprojektet Tijo är 8 950 € + moms. Dessutom faktureras konsultens/konsulternas resekostnader enligt de faktiska kostnaderna.

Denna produkt finns för tillfället endast på finska. Om er kommun är intresserad av produkten Kommunalekonomiskt konditionstest kan ni kontakta Minnamaria Korhonen.

Närmare upplysningar:

Kimmo Haapasalo
Projektdirektör
FCG Finnish Consulting Group
tfn 040 520 3020
kimmo.haapasalo@fcg.fi

Minnamaria Korhonen
Sakkunnig
Kommunförbundet: kommunekonomi
tfn 050 513 4641
minnamaria.korhonen@kuntaliitto.fi

På finska: Verkostohankkeen esittelydiat

På finska: Tietojohtaminen kunnissa seminaarin 25.3.2020 ohjelma ja luentomateriaalit

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe