Sändlistor är avgiftsfira tjänster

Sändlistor inom kommunalekonomi

sähköpostilistat

Sändlistan Komekon-l

Komekon-l är en postningslista till personer som ansvarar för ekonomin i kommuner. Via den kan vi snabbt och effektivt informera om ärenden som berör kommunalekonomin.

Listan kan också användas av medlemmarna som diskussionsforum för att utbyta uppgifter och åsikter.  

Servicen upprätthålls av kommunalekonomiska enheten vid Finlands Kommunförbund. De uppgifter du uppger på anslutningsblanketten är tillgängliga också för listans övriga medlemmar.

För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till komekon-l@listserv.kuntaliitto.fi

Du kan anmäla dig till Komenkon-l genom att skicka en e-post till adress: komekon-l-join@listserv.kuntaliitto.fi

Du kan lämna Komenkon-l genom att skicka en e-post till adress: komekon-l-leave@listserv.kuntaliitto.fi

Sändlistan Samekon-l

Samekon-l är en postningslista till personer som ansvarar för ekonomin i samkommuner. Via den kan vi snabbt och effektivt informera om ärenden som berör kommunalekonomin.

Listan kan också användas av medlemmarna som diskussionsforum för att utbyta uppgifter och åsikter.

Servicen upprätthålls av kommunalekonomiska enheten vid Finlands Kommunförbund. De uppgifer du uppger på anslutningsblanketten är tillgängliga också för listans övriga medlemmar. 

För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till samekon-l@listserv.kuntaliitto.fi

Du kan anmäla dig till Samekon-l genom att skicka en e-post till adress: samekon-l-join@listserv.kuntaliitto.fi

Du kan lämna Samekon-l genom att skicka en e-post till adress: samekon-l-leave@listserv.kuntaliitto.fi

Du kan också lämna eller anmäla dig till Komenkon-l eller Samekon-l-sändlistor genom att skicka en e-post till adress: tuija.valkeinen@kommunforbundet.fi eller riitta.nevasola@kommunforbundet.fi

Tuija Valkeinen

Förnamn
Tuija
Efternamn
Valkeinen
Förvaltnings- och informationskoordinator

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2084
Mobiltelefon
+358 50 548 1440
Ansvarsområden
  • information och administrativa tjänster
  • Kommunekonomi (nyhetsbrev om kommunal)
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
tags