Kommunernas webbkommunikation

Målen för kommunernas webbkommunikation är att:

  • Effektivisera, påskynda och rikta kommunens information.
  • Satsa mera på öppenhet, demokrati och gemenskap i verksamheten.
  • Underlätta kommuninvånarnas vardag, spara tid och kostnader.
  • Erbjuda ett mångsidigt, högklassigt och intressant innehåll.
  • Skapa användbara och användarorienterade webbtjänster.

Kommunförbundet stöder kommunernas webbkommunikation

Kommunförbundets Anvisning för kommunernas webbkommunikation gavs ut år 2010. Publikationen kan läsas på Kommunförbundets bokhandel. Förbundet har också gett rekommendationer om webblagstiftning.

Förbundet samordnar nätverket för kommunala webbinformatörer. En tvådagarsträff för kommunala webbinformatörer ordnas i samråd med en värdstad som varierar varje år. Förbundet upprätthåller en interaktiv e-postlista för nätverkets medlemmar.

Varje år publicerar förbundet en utredning över hur kommunerna anlitar webbkommunikation och sociala medier.

Kommunförbundet deltar också i planeringen av webbkommunikationskurser som förbundets dotterbolaget FCG (Finnish Consulting Group) anordnar.

tags
Riikka Komu

Riikka Komu

Sakkunnig i kommunikation
Kommunikationsenheten
+358 9 771 2209, +358 44 543 1987
Ansvarsområden
  • utveckling av nättjänster
  • kontakter med medier
  • webbkommunikation