Esbo

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Brogatan 11, Esbo centrum

Postadress

PB 1 02070 ESBO STAD

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@espoo.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
049
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet