Kontaktuppgifter

Besöksadress

Brogatan 11, Esbo centrum

Postadress

PB 1 
02070 
ESBO STAD

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@espoo.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
049
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet

Vänorter

Esztergom
Ungern 1974
Hatsina
Ryssland 1968
Sotshi
Ryssland 1989
Kongsberg
Norge
Kristianstad
Sverige
Køge
Danmark
Nõmme
Estland
Shanghai
Kina 1998
Skagafjörður
Island