Kontaktuppgifter

Besöksadress

Enonkoskentie 3 T

Postadress

58175
ENONKOSKI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
enonkosken.kunta@enonkoski.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
046
Språkförhållande
Finskspråkig

Grannkommuner