Nyslott

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Olavinkatu 27

Postadress

57130 Nyslott

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@savonlinna.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
740
Språkförhållande
Finskspråkig