Kommunernas inkomstskatteprocenter 2024

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information