Uppdaterade uppgifter 17.11.2023

Kommunernas inkomstskatteprocenter 2024

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information