Pressmeddelande, 

Sätt stenfoten i skick! Social- och hälsotjänsterna på basnivå måste fungera

terveysasema

Kommunförbundet, Läkarförbundet, Tandläkarförbundet, Tehy, SuPer och Talentia ordnar 17.12.2019 det gemensamma seminariet Kivijalka kuntoon på Kommunernas hus i Helsingfors. Seminariet fokuserar på lösningar för krisen inom primärvården och kommunernas socialservice. Välfungerande service är till fördel för alla, konstaterar arrangörerna i ett gemensamt uttalande.

”Att rädda den offentliga primärvården borde betraktas som en gemensam hederssak. Jämlik och fungerande basservice utgör stenfoten för ett fungerande hälsovårdssystem. Det första steget är att tillgången till vård underlättas genom vårdgarantin”, säger Läkarförbundets ordförande Samuli Saarni

Basservicen behöver mer resurser. Ur klienternas och patienternas synvinkel är det viktigt att utveckla multiprofessionellt arbete och samarbete mellan olika aktörer.

”Statsandelarna för kommunal basservice har skurits ned under tidigare år och kommunernas ekonomi har stora svårigheter, vilket syns i social- och hälsovården. I stället för kortfristig projektfinansiering behöver kommunerna nu en bestående basfinansiering för att de steg för steg ska nå målet”, säger Kommunförbundets direktör för social- och hälsovård Tarja Myllärinen.

”I en kundorienterad verksamhet krävs det att man modigt ser över arbetsfördelningen mellan den yrkesutbildade personalen och slopar överlappande verksamhet. De goda erfarenheterna från bl.a. mottagningarna hos sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor samt fysioterapeuters direktmottagningar förbättrar tillgången på vård”, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Betydelsen hos en ändamålsenlig arbetsfördelning betonas också av Jytys ordförande Maija Pihlajamäki.

”De stödtjänster som behövs i social- och hälsovårdssektorn utgör en betydande del av en välfungerande vårdreform. Ställningen för den personal som tillhandahåller stödtjänster bör ha en central roll i reformen.”

Stor betydelse för de anställda i branschen har ledarskapsutvecklingen, tryggandet av fortbildningen och den kompletterande utbildningen, omsorgen om arbetshälsa samt möjligheten att förnya och utveckla tjänsterna också i samband med klienterna. 

”Det multiprofessionella samarbetet bör utvecklas så att patienternas behov kan bemötas vid rätt tid och på lika villkor med beaktande av samtliga aktörers yrkeskunskaper”, säger SuPers ordförande Silja Paavola.

Nu upprättas grunden, stenfoten, för framtidens social- och hälsocentral som är en attraktiv arbetsplats för alla som arbetar i branschen och en pålitlig partner för medborgarna.

”Då framtidens social- och hälsocentraler utvecklas ska ’social’ vara likställt med ’hälso’ och centralerna ska erbjuda ett tillräckligt utbud med individuell socialservice”, säger Talentias ordförande Tero Ristimäki.

”Då social- och hälsotjänsterna utvecklas bör man fästa särskild vikt vid att minska skillnaderna i invånarnas hälsa. Alla behöver mun- och tandvård regelbundet livet igenom. Då man kombinerar en god vård i rätt tid med den övriga yrkeskunniga hälsovården skapar man folkhälsa”, säger Tandläkarförbundets ordförande Sirpa Tilander.

Under den senaste tiden har resurserna ökat främst för den specialiserade sjukvården, nu är det primärvårdens tur!

 

Närmare upplysningar:

Kommunförbundets direktör för social- och hälsovård Tarja Myllärinen, tarja.myllarinen@kuntaliitto.fi, tfn 050 596 9866

Läkarförbundets ordförande Samuli Saarni, samuli.saarni@laakariliitto.fi, tfn 040 5746119

 

Läs mer om dessa teman