Strategiarbetet för att förbättra genomslagskraften hos offentliga upphandlingar i hela landet framskrider

Ryhmätyö

Målet med det gemensamma strategiarbetet för upphandlingar är att främja samhällseffekterna av de medel som används för offentlig upphandling samt de offentliga finansernas hållbarhet. Ledningsforumet sammanträdde den 10 december för att fastslå de konkreta målsättningarna för strategiarbetet.

Samarbetsforumet för offentlig upphandling, som består av företrädare för staten, kommunerna och företagsorganisationer, står i centrum för offentliga upphandlingssamarbetet. Forumet sammanträder nu för andra gången. Samarbetsforumet för offentliga upphandlingar inledde sitt arbete med en framtidsworkshop i oktober 2019. Vid det andra mötet den 10 oktober bekantade sig forumet med nuläget med upphandlingar och diskuterade de konkreta målsättningarna för upphandlingsstrategin.

Forumet fastslog de viktigaste målsättningarna

Diskussionen resulterade i följande målsättningar:

  • mera strategiskt ledande av upphandlingar
  • professionalisering av offentliga upphandlingar
  • utvecklande av data till ett ledningsverktyg
  • välfungerande och högklassiga upphandlingar
  • livskraftiga marknader

 

Nästa steg en tankesmedja på nätet

Forumets åsikter som de viktigaste målen öppnas snart för mera omfattande diskussion i form av en tankesmedja på nätet. Finansministeriet och Kommunförbundet inbjuder ledningen hos kommuner, staten, församlingarna och företagen att delta i denna tankesmedja och att på så sätt föra fram sina egna åsikter och visioner om de strategiska målen för offentliga upphandlingar. 

Finlands gemensamma strategi för offentlig upphandling ska publiceras under hösten 2020.

 

Läs mer om samarbetsforumet Upphandlingar

 

Ytterligare information:

Tarja Sinivuori-Boldt, lagstiftningsråd, tfn 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi (finansministeriet)

Katariina Huikko, ledande jurist, tfn 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi (Kommunförbundet)

 

Etiketter
Katariina Huikko

Förnamn
Katariina
Efternamn
Huikko
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2135
Mobiltelefon
+358 50 566 4327
Ansvarsområden
  • offentlig upphandling
  • kommunerna och marknaden
  • EU:s statliga stöd
  • SGEI
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister; Rådgivningsenheten för offentlig upphandling