Pressmeddelande, 

Skulle du bränna vatten? En ny kampanj uppdaterar finländarnas kunskaper om sortering av bioavfall

rakasta joka murua

Möjligheten att sortera och samla in bioavfall separat utvidgas med den nya avfallslagen under de kommande åren: till och med 800 000 nya finländare ska omfattas av sorteringen. Det finns ändå ingen tid att förlora eftersom Finland redan släpar efter återvinningsmålen.

– Separat insamling av bioavfall spelar en nyckelroll med att öka återvinningen. Hälften av finländarna har redan ett bioavfallskärl eller en hemkomposterare ute på gården. Det första steget skulle vara att få folk använda dem flitigare, vet Tuulia Innala som är sakkunnig i Kommunförbundet.

Andelen bioavfall bland det brännbara blandavfallet har varit över 35 procent även hos dem som har möjligheten att sortera. Det skulle ansamlas nästan dubbelt så mycket bioavfall om varje finländare som har ett bioavfallskärl eller en komposterare på gården skulle sortera sitt bioavfall i dem.

Nu är det dags att göra en ändring – men gamla vanor sitter i

Cirkulärkraft Finland, Kommunförbundet samt avfallshanteringsanläggningarna i 31 kommuner uppmuntrar invånarna att sortera sitt bioavfall mer aktivt under det kommande året med kampanjen Älska en smula. För att öka sorteringsmotivationen erbjuds intressant information samt knep som hjälper i vardagen. Ett av målen i kampanjen är att uppdatera finländarnas kunskaper om sortering till 2020-talet eftersom många fortfarande stödjer sig mot falska föreställningar från förr och därför inte sorterar.

– Det finns till och med tokiga legender om sortering i omlopp. Då och då hör man att folk ifrågasätter sorteringen och säger att avfallsbilen kör ändå allt avfall till samma plats. Varför skulle det ju ens finnas kärl för olika typer av avfall om man inte skulle samla in och sortera dem separat, undrar Kaisa Halme, kommunikationsexpert i Cirkulärkraft Finland.

Över hälften av bioavfallet hamnar på villovägar

Finländarna sorterar 275 miljoner kilo bioavfall till separat insamling årligen. Av det produceras biobränsle samt mull och jordförbättringsmedel till skogar och åkrar. Ändå finns det ännu mer bioavfall i vanliga soptunnor hemma: över 300 miljoner kilo varje år. Detta bränns med blandavfallet.

– Det är som att man skulle hälla bort bränsle eller slösa näringsämnen som åkrar eller skogar behöver. Det här måste ändras. Bioavfall är förmånligt bränsle för både klimaten och plånboken: en hel del fordon skulle kunna drivas endast med finländarnas kaffesump. Och om allt bioavfall sorterades, skulle det räcka till för 90 000 personbilar som använder biogas för hela året, säger Halme.

Sorteringen av bioavfall har till och med större miljöverkningar än plastsorteringen. I Finland har hushållsavfall inte förts till avstjälpningsplatsen på åratal, utan det blandade kommunala avfallet som blir kvar efter sorteringen bränns i avfallskraftverk. Där är bioavfall ändå en objuden snyltgäst eftersom värmevärdet på det brännbara avfallet är mindre om det finns bioavfall bland det.

– Till största delen är bioavfall vatten. Att bränna vatten vid energiproduktion är helt meningslöst. Bioavfall försvagar alltså anläggningens effektivitet i att producera el och fjärrvärme. Dessutom innehåller bioavfall mycket salt. När saltet brinner bildas saltsyra, vilket orsakar korrosion eller rost i anläggningen, upplyser Olli Alhoniemi som är verkställande direktör i avfallskraftverk Westenergy.

Mer information:

Kaisa Halme, kommunikationsexpert, Cirkulärkraft Finland rf, tfn 040 869 8350

Tuulia Innala, sakkunnig, utveckling av kommunaltekniken, Kommunförbundet, tfn 040 572 2120, tuulia.innala@kuntaliitto.fi

Expertens fem tips som hjälper att sortera bioavfall hemma

  1. Låt skräpet svalna och torka innan du lägger det i påsen.
  2. Placera en tom äggkartong på botten av påsen för att suga upp fukten.
  3. Häll vätskor i avloppet. Matoljerester och annat flytande fett kan du absorbera med ett hushållspapper och släng pappret i bioavfallet.
  4. Förvara biopåsen luftigt, till exempel i ett kärl med hål.
  5. Töm bioavfallskärlet regelbundet.

Expertens fem tips för att börja sortera bioavfall

  1. Undersök din gård: finns det ett bioavfallskärl eller en komposterare ute?
  2. Röj en plats för bioavfallskärlet under diskbänken eller annanstans i köket. Det lönar sig att välja en lätt och lockande plats för kärlet. Du behöver inte mer plats än förr, det är bara att omorganisera den.
  3. På webbplatsen för din lokala avfallshanteringsanläggning hittar du anvisningar för sorteringen av bioavfall och möjligen också kontaktuppgifter för avfallsrådgivningen.
  4. Börja med små steg; sortera först till exempel endast kaffesumpen samt frukt- och grönsaksskal.
  5. Uppmuntra och råd även din familj att sortera bioavfall.

Kampanjen Älska en smula

Som en del av kampanjen Älska en smula som miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet har startat uppmuntrar Cirkulärkraft Finland, Kommunförbundet samt avfallsbehandlingsanläggningarna i 31 kommuner invånarna för att sortera sitt bioavfall mer aktivt. För att öka sorteringsmotivationen erbjuds intressant information samt knep som hjälper i vardagen. Information om bioavfall och sorteringsanvisningar erbjuds på en landsomfattande webbplats. I vår riktas uppmärksamheten mot packning av bioavfallet och lätt hemkompostering.