Ekonomi

Kommunerna och samkommunerna använder årligen cirka 42 miljarder euro för att ordna service och för att befrämja kommuninvånarnas välfärd. Av utgifterna täcks över hälften med skatter, en fjärdedel med avgifter och försäljningsinkomster och knappt en femtedel med statsandelar. Kommunförbundets målsättning är att trygga finansieringen av den kommunala verksamheten. 

Våra tjänster omfattar:

Kontaktuppgifter:

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets servicekanaler och sakkunniga.

ekonomi

Ekonominyckeln - nytt redskap för beräkning av landskapsreformens verkningar

Det är fråga om en excelfil som kommunerna kan använda för att uppskatta landskapsreformens verkningar på kommunernas resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning år 2019.
narrow
ekonomi

Den nya kommunens ekonomi år 2019 – Vård- och landskapsreformens verkningar

Syftet med denna publikation är att utgående från de senaste tillgängliga beredningsuppgifterna beskriva de nya kommunernas ekonomi på ett allmänt plan.
narrow
prognoser

Prognoser för samhällsekonomin, diaserie uppdaterad 11.4.2017

Innehållet i pdf-presentation: Det allmänna ekonomiska läget Prognossiffror för samhällsekonomin 2017 Prognssiffror för samhällsekonomin 2018.
lateral-image-left