Ekonomi

Kommunerna och samkommunerna använder årligen cirka 44 miljarder euro för att ordna service och för att befrämja kommuninvånarnas välfärd. Av utgifterna täcks över hälften med skatter, en fjärdedel med avgifter och försäljningsinkomster och knappt en femtedel med statsandelar. Kommunförbundets målsättning är att trygga finansieringen av den kommunala verksamheten. 

Tjänster omfattar:

Kontaktuppgifter:

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets servicekanaler och sakkunniga.

preliminära kalkylerna av statsandelarna till kommunerna för år 2020

De första preliminära kalkylerna av statsandelarna till kommunerna för år 2020 publicerades 8.5.2019

Enligt preliminära beräkningar kommer kommunernas statsandelar att öka med 994 miljoner euro (+12 %, 181 €/inv.) från 2019 till 2020. Kommunerna beviljas sammanlagt 9 377 miljoner euro i statsandelar år 2020 (8 383 miljoner euro år 2019).
narrow
Det kommunala pensionssystemet står inför stora förändringar

Det kommunala pensionssystemet står inför stora förändringar

Fördelen av sammanslagningen av pensionssystemen är att riskerna fördelas mellan parterna. Sammanslagningen av pensionssystemen kunde undanröja avgiftsunderlagskonsekvenserna som förorsakas av att arbetskraften...
narrow

MÅL FÖR REGERINGSPROGRAM: Kommunekonomin står inför balanseringsbehov på en miljard

För att åtgärderna för att balansera den kommunala ekonomin ska vara verkningsfulla, bör de beredas tillsammans med kommunfältet, skriver vice verkställande direktör Timo Reina.

lateral-image-right

Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 2019-2023

Kommunförbundets sex mål för regeringsprogrammet för riksdagsperioden 2019-2013.

lateral-image-left
Krisläge för den kommunala ekonomin

Krisläge för den kommunala ekonomin: Två av tre kommuner har negativt resultat 

Bokslutsprognoserna för 2018 visar på en alarmerande situation för den kommunala ekonomin. Resultatet för 2018 är negativt i 196 kommuner, dvs. rentav två tredjedelar av kommunerna. Året innan hade 55 kommuner negativt resultat.
narrow
Utlåtandet 120

Kommunsektions utlåtande 120 om bokföring av semesterlöneskuld

Genom utlåtandet preciseras i synnerhet beräkningen av lönebikostnaderna. I övrigt är anvisningarna om beräkning av semesterlöneskulden oförändrade.
narrow

Grunderna i kommunal ekonomi 5.3–12.3.2019,  Webbinarium

Kursen behandlar bland annat den kommunala ekonomins strukturer och väsentliga drag, dess roll i samhällsekonomin och förhållandet mellan staten och kommunerna. Under kursen får du insikter i

Aktuellt om mervärdesbeskattning i kommuner och samkommuner 13.3.2019, Helsingfors

Denna halvdagskurs riktar sig till personer som handhar och ansvarar för mervärdesskattefrågor i kommuner och samkommuner. Under kursen behandlas bl.a. ändringar gällande social- och hälsovården.

Aktuellt om mervärdesbeskattning i kommuner och kommunalförbund 14.3.2019, Mariehamn

Denna halvdagskurs riktar sig till personer som handhar och ansvarar för mervärdesskattefrågor i kommuner och kommunalförbund. Under kursen behandlas bl.a. ändringar gällande social- och hälsovården.

Aktuellt om mervärdesbeskattning i kommuner och samkommuner 15.3.2019, Vasa

Denna halvdagskurs riktar sig till personer som handhar och ansvarar för mervärdesskattefrågor i kommuner och kommunalförbund. Under kursen behandlas bl.a. ändringar gällande social- och hälsovården.
Nyhetsbrev Kommunekonomi

Nyhetsbrev Kommunekonomi

Genom nyhetsbrevet Kommunekonomi får du aktuella kommunalekonomiska nyheter direkt i din e-post 6-8 gånger om året. Vi presenterar också publikationer, kommande evenemang och kurser inom sektorn.
narrow
Sändlistor inom kommunalekonomi

Sändlistor inom kommunalekonomi

Komekon-l är en postningslista till personer som ansvarar för ekonomin i kommuner. Samekon-l är en postningslista till personer som ansvarar för ekonomin i samkommuner. Via de kan vi snabbt informera om ärenden som berör kommunalekonomin.
narrow
Ekonominyckeln

Ekonominyckeln: nytt redskap för beräkning av landskapsreformens verkningar, publicerad 5.3.2018

Ekonominyckeln är en Excelfil som kommunerna kan använda för att uppskatta landskapsreformens verkningar på kommunernas resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning år 2019.
narrow
Statistiken

Vikten av den kommunalekonomiska statistiken i landskaps- och vårdreformen

I landskaps- och vårdreformen föreslås att social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs till landskapen och samtidigt också den andel av kommunernas skatte- och statsandelsinkomster som motsvarar dessa uppgifter. Överföringskalkylerna inför
narrow

Kommunekonomin - nyckeln till ekonomisk planering

I publikationen finns den viktigaste aktuella baskunskapen om den kommunala ekonomin i komprimerad form.

Kommunekonomin mot 2020-talet

De utredningar som gjorts om kommunernas och landskapens ekonomi har hittills främst gällt övergångsperioden, medan tiden därefter fått mindre uppmärksamhet.

Kommunens koncerndirektiv

Denna rekommendation om koncerndirektiv är en uppdatering av den tidigare rekommendationen från 2005.

Momshandbok för kommuner och samkommuner

Handboken fokuserar på problem som uppstått i det praktiska arbetet.