Ekonomi

Kommunerna och samkommunerna använder årligen cirka 44 miljarder euro för att ordna service och för att befrämja kommuninvånarnas välfärd. Av utgifterna täcks över hälften med skatter, en fjärdedel med avgifter och försäljningsinkomster och knappt en femtedel med statsandelar. Kommunförbundets målsättning är att trygga finansieringen av den kommunala verksamheten. 

Tjänster omfattar:

Kontaktuppgifter:

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets servicekanaler och sakkunniga.

Rafo 2019

Ekonomi och finansieringsforum 13-15.2.2019, M/S Silja Serenade och Stockholm

Välkommen att diskutera ekonomi på det årliga ekonomi- och finansieringsforumet - också i år med svenskspråkigt parallellprogram. Evenemanget startar 13.2 ombord med kaffe kl 11, och slutar när båten anländer till Helsingfors kl 10.30, fredag 15.2.209.
lateral-image-left
Skattesatser 2019

Kommunernas inkomst- och fastighetsskattesatser år 2019

Kommunerna meddelade sina inkomst- och fastighetsskattesatser för år 2019 till Skatteförvaltningen senast den 19 november 2018. Kommunförbundet publicerade de slutliga uppgifterna om kommunernas inkomstskattesatser och fastighetsskattesatser på tisdagen den 20 november 2018.
lateral-image-left
Nya kriterier för kriskommuner föreslås 

Nya kriterier för kriskommuner föreslås 

Kriterierna för när en kommun har en speciellt svår ekonomisk ställning håller på att ses över. Målet för lagförslaget är att kriterierna för så kallade kriskommuner bättre ska beskriva kommunens ekonomi ur olika synvinklar. Strukturen på kriterierna ska kvarstå, men det föreslås ändringar ...
lateral-image-left
Nyhetsbrev Kommunekonomi

Nyhetsbrev Kommunekonomi

Genom nyhetsbrevet Kommunekonomi får du aktuella kommunalekonomiska nyheter direkt i din e-post 6-8 gånger om året. Vi presenterar också publikationer, kommande evenemang och kurser inom sektorn.
narrow
Sändlistor inom kommunalekonomi

Sändlistor inom kommunalekonomi

Komekon-l är en postningslista till personer som ansvarar för ekonomin i kommuner. Samekon-l är en postningslista till personer som ansvarar för ekonomin i samkommuner. Via de kan vi snabbt informera om ärenden som berör kommunalekonomin.
narrow
Ekonominyckeln

Ekonominyckeln: nytt redskap för beräkning av landskapsreformens verkningar, publicerad 5.3.2018

Ekonominyckeln är en Excelfil som kommunerna kan använda för att uppskatta landskapsreformens verkningar på kommunernas resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning år 2019.
narrow
Statistiken

Vikten av den kommunalekonomiska statistiken i landskaps- och vårdreformen

I landskaps- och vårdreformen föreslås att social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs till landskapen och samtidigt också den andel av kommunernas skatte- och statsandelsinkomster som motsvarar dessa uppgifter. Överföringskalkylerna inför
narrow

Kommunekonomin - nyckeln till ekonomisk planering

I publikationen finns den viktigaste aktuella baskunskapen om den kommunala ekonomin i komprimerad form.

Kommunekonomin mot 2020-talet

De utredningar som gjorts om kommunernas och landskapens ekonomi har hittills främst gällt övergångsperioden, medan tiden därefter fått mindre uppmärksamhet.

Kommunens koncerndirektiv

Denna rekommendation om koncerndirektiv är en uppdatering av den tidigare rekommendationen från 2005.

Momshandbok för kommuner och samkommuner

Handboken fokuserar på problem som uppstått i det praktiska arbetet.