Ekonomi

Kommunerna och samkommunerna använder årligen cirka 44 miljarder euro för att ordna service och för att befrämja kommuninvånarnas välfärd. Av utgifterna täcks över hälften med skatter, en fjärdedel med avgifter och försäljningsinkomster och knappt en femtedel med statsandelar. Kommunförbundets målsättning är att trygga finansieringen av den kommunala verksamheten. 

Tjänster omfattar:

Kontaktuppgifter:

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets servicekanaler och sakkunniga.

Det kommunala pensionssystemet

Det kommunala pensionssystemet står inför stora förändringar

Fördelen av sammanslagningen av pensionssystemen är att riskerna fördelas mellan parterna. Sammanslagningen av pensionssystemen kunde undanröja avgiftsunderlagskonsekvenserna som förorsakas av att arbetskraften...
lateral-image-right
Nyhetsbrev Kommunekonomi

Nyhetsbrev Kommunekonomi

Genom nyhetsbrevet Kommunekonomi får du aktuella kommunalekonomiska nyheter direkt i din e-post 6-8 gånger om året. Vi presenterar också publikationer, kommande evenemang och kurser inom sektorn.
narrow
Sändlistor inom kommunalekonomi

Sändlistor inom kommunalekonomi

Komekon-l är en postningslista till personer som ansvarar för ekonomin i kommuner. Samekon-l är en postningslista till personer som ansvarar för ekonomin i samkommuner. Via de kan vi snabbt informera om ärenden som berör kommunalekonomin.
narrow

Kommunekonomin - nyckeln till ekonomisk planering

I publikationen finns den viktigaste aktuella baskunskapen om den kommunala ekonomin i komprimerad form.

Kommunekonomin mot 2020-talet

De utredningar som gjorts om kommunernas och landskapens ekonomi har hittills främst gällt övergångsperioden, medan tiden därefter fått mindre uppmärksamhet.

Kommunens koncerndirektiv

Denna rekommendation om koncerndirektiv är en uppdatering av den tidigare rekommendationen från 2005.

Momshandbok för kommuner och samkommuner

Handboken fokuserar på problem som uppstått i det praktiska arbetet.

Årets bibliotekskommun sökes än en gång

Det är åter en gång dags för tävlingen Årets bibliotekskommun och att tävla om titeln publikens favorit. Anmälningen har öppnats.

lateral-image-left