Ekonomi

Kommunerna och samkommunerna använder årligen cirka 44 miljarder euro för att ordna service och för att befrämja kommuninvånarnas välfärd. Av utgifterna täcks över hälften med skatter, en fjärdedel med avgifter och försäljningsinkomster och knappt en femtedel med statsandelar. Kommunförbundets målsättning är att trygga finansieringen av den kommunala verksamheten. 

Tjänster omfattar:

Kontaktuppgifter:

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets servicekanaler och sakkunniga.

Kommunmarknaden 2018

Välkommen till Kommunmarknaden 12-13 september!

Du kan bekanta dig med programmet och boka dagarna i din kalender och registrera dig som besökare.
narrow
Enkät om de ekonomiska konsekvenserna av regeringsprogrammet och ramförhandlingarna

Enkät om de ekonomiska konsekvenserna av regeringsprogrammet och ramförhandlingarna

Kommunförbundet skickade ut en enkät om hur de beslut som fattats av statsminister Juha Sipiläs regering påverkar kommunernas och sjukvårdsdistriktens ekonomi.
narrow
Preliminära statsandelskalkyler för 2019 

Preliminära statsandelskalkyler för 2019 

Enligt de preliminära kalkylerna beviljas kommunerna ca 8 268 miljoner € i statsandelar år 2019 (8 458 miljoner år 2018). Kommunernas statsandelar minskar enligt de preliminära kalkylerna med 190 miljoner € (-2,2 %, 35 €/inv.) från år 2018 till 2019.
narrow
 Finansieringsanalys

Allmän anvisning om finansieringsanalys för kommuner och samkommuner 

Det är främst fråga om ändrade laghänvisningar och andra smärre uppdateringar. Finansieringsanalysen upprättas på samma sätt som tidigare och schemat för finansieringsanalysen behöver inte ändras.
narrow
Ekonomiplanen för 2019–2021

Ekonomiplanen för 2019–2021

Kommunerna och samkommunerna ska före utgången av 2018 göra upp och godkänna en budget för följande år med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser.
narrow
Kevas nya budgeteringsanvisning

Kevas ny budgeteringsanvisning ändrar avgiftsstrukturen och prognoserna för medlemsorganisationer 

Den viktigaste nyheten i budgeteringsanvisningen är att den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften enligt planerna ska slopas redan efter år 2018.
narrow
Vikten av den kommunalekonomiska statistiken i landskaps- och vårdreformen

Vikten av den kommunalekonomiska statistiken i landskaps- och vårdreformen

I landskaps- och vårdreformen föreslås att social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs till landskapen och samtidigt också den andel av kommunernas skatte- och statsandelsinkomster som motsvarar dessa uppgifter. Överföringskalkylerna inför landskapsreformen baserar sig på de uppgifter ...
lateral-image-left
Kommunekonomin – nyckeln till ekonomisk planering -publikation

Kommunekonomin – nyckeln till ekonomisk planering -publikation

En ny reviderad upplaga av Kommunekonomin – nyckeln till ekonomisk planering har utkommit också på svenska. Publikationen är ett grundläggande verk om kommunal ekonomi och den uppdateras varje fullmäktigeperiod. Publikationen innehåller viktig och aktuell baskunskap om den kommunala ekonomin i
lateral-image-left
Ekonominyckeln

Ekonominyckeln: nytt redskap för beräkning av landskapsreformens verkningar, publicerad 5.3.2018

Ekonominyckeln är en Excelfil som kommunerna kan använda för att uppskatta landskapsreformens verkningar på kommunernas resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning år 2019.
narrow
Rafo-publikation

Kommunekonomin mot 2020-talet -publikation

De utredningar som gjorts om kommunernas och landskapens ekonomi har hittills främst gällt övergångsperioden, medan tiden därefter fått mindre uppmärksamhet.
narrow
Nyhetsbrev Kommunekonomi

Nyhetsbrev Kommunekonomi

Genom nyhetsbrevet Kommunekonomi får du aktuella kommunalekonomiska nyheter direkt i din e-post 6-8 gånger om året. Vi presenterar också publikationer, kommande evenemang och kurser inom sektorn.
narrow
Sändlistor inom kommunalekonomi

Sändlistor inom kommunalekonomi

Komekon-l är en postningslista till personer som ansvarar för ekonomin i kommuner. Samekon-l är en postningslista till personer som ansvarar för ekonomin i samkommuner. Via de kan vi snabbt informera om ärenden som berör kommunalekonomin.
narrow