Tiina Hartman
+358 9 771 2176, +358 50 465 6557
Tiina.Hartman@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • Intressebevakning, service och utveckling i frågor som gäller kommunernas markpolitik och förvaltning av jordegendom samt fastighetsbildnings- och fastighetsregisteruppgifter.