Utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet 11.1.2013, dnr 4440/90/2012, Marja Lahtinen

Förslag till statsrådets strategi för främjande av utbildningsmässig jämställdhet

Utlåtandet finns som bilaga nedan.