Utlåtanden

​Undervisnings- och kulturministeriet har med sitt brev nr 90/040/2012, daterat den 4.4.2014, begärt att Finlands Kommunförbund ska ge ett utlåtande om regeringens proposition till ny idrottslag. Kommunförbundet konstaterar vänligen följande. Allmänt Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte 1

​Allmänt Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte den 21 december 2012 en bred arbetsgrupp med uppdrag att bereda ett förslag till statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för gymnasieutbildningen och timfördelningen i gymnasieundervisningen samt utvärdera förslagets