Kommunförbundet är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner

Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

Hemsida

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Kommunerna får nya och efterlängtade verktyg för att öka livskraften och främja sysselsättningen när arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna i början av 2025. Kommunförbundet ger stöd och råd i förnyelsen.

lateral-image-left

Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 2023

Kommunen skapar grunden: kommunen är grundenheten för alla som bor i Finland. Kommunen skapar en trygg och fungerande vardag för sina invånare. Kommunen implementerar politiska beslut i en mänsklig skala och tar tag i små och stora utmaningar i det dagliga livet och i samhälleliga omvälvningar

lateral-image-right

Blogg

Evenemang

6.6.
On-Line
information och digitalisering
juridik

Vi ordnar en workshop inom ramen för digiveckan 2023 med temat offentliga dokument. Kommuninvånare har rätt att begära offentliga dokument från kommunen. Processen för begäran, behandling och utgivande regleras i bl.a. offentlighetslagen och informationshanteringslagen. 

7.6.
samhälle och miljö
Arbetsmarknadsfrågor

Kommunalt förvaltningsförfarande på Åland del 1 och 2, är en genomgripande grundutbildning i kommunförvaltningens dagliga verksamhet. Utbildningen är en tvådelad helhet med tre olika moduler. Utbildningen rekommenderas att gå som en helhet, men deltagarna kan även delta enskilt på utbildningarna.

Kommunerna önskar större förtroende och friheter - Det här vill förbundet se i nästa regeringsprogram

Från statlig normstyrning till större kommunalt svängrum. Kommunerna måste garanteras den frihet som hör till kommunal självstyrelse. Kommunförbundet har presenterat sina mål för nästa regeringsprogram.

lateral-image-left

Publikationer