Kommunförbundet betjänar på svenska

Svenska verksamheten

Det svenska teamet och Kommunförbundets sakkunniga betjänar kommunerna på svenska. Förutom sakkunnigservice på svenska ansvarar vi för information och utvecklingsarbete på svenska.

 

Kontakta oss på svenska

Fråga våra sakkunniga! Kommunförbundets rådgivningstjänst erbjuder råd som bygger på gedigen kompetens.

lateral-image-left

Svensk- och tvåspråkiga nätverk

I våra svensk- och tvåspråkiga nätverk stärker vi arbetet mellan Kommunförbundet och kommunerna.

lateral-image-right

Utbildning på svenska från FCG

Kommunförbundets dotterbolag FCG erbjuder utbildning för personal och förtroendevalda i kommunerna också på svenska. 

lateral-image-left

Kommuntorget

Kommuntorget.fi ger dig nyheter, analyser, bloggar och poddar från kommunfältet. Alltid på svenska!  Följ Kommuntorget på webben och sociala medier. Kommuntorget Magasin utkommer fyra gånger om året.

lateral-image-right
Barn på en sommaräng

Tvåspråkiga kommuner och tvåspråkighet

1,85 miljoner finländare bor i en tvåspråkig kommun. 38 500 finskspråkiga personer bor i en kommun med svenskspråkig majoritet medan 140 000 svenskspråkiga bor i en kommun där majoritetsspråket är finska.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.