Kommunförbundet betjänar på svenska

Svenska verksamheten

Det svenska teamet och Kommunförbundets sakkunniga betjänar kommunerna på svenska. Förutom sakkunnigservice på svenska ansvarar vi för utbildning, information och utvecklingsarbete på svenska.

 

Kontakta oss på svenska

Fråga våra sakkunniga! Kommunförbundets rådgivningstjänst erbjuder råd som bygger på gedigen kompetens.

lateral-image-left

Svensk- och tvåspråkiga nätverk

I våra svensk- och tvåspråkiga nätverk stärker vi arbetet mellan Kommunförbundet och kommunerna.

lateral-image-right

Utbildning på svenska från FCG

Kommunförbundets dotterbolag FCG erbjuder utbildning för personal och förtroendevalda i kommunerna också på svenska. 

lateral-image-left

Kommuntorget

Kommuntorget.fi ger dig nyheter, analyser, bloggar och poddar från kommunfältet. Alltid på svenska!  Följ Kommuntorget på webben och sociala medier. Kommuntorget Magasin utkommer fyra gånger om året.

lateral-image-right
Barn på en sommaräng

Tvåspråkiga kommuner och tvåspråkighet

1,85 miljoner finländare bor i en tvåspråkig kommun. 38 500 finskspråkiga personer bor i en kommun med svenskspråkig majoritet medan 140 000 svenskspråkiga bor i en kommun där majoritetsspråket är finska.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman